X-ray operatörlüğü eğitimi


Programımız X-Ray Operatörleri için hazırlanmış tümel, bilgisayar destekli bir multimedia sistemidir. Programın gelişimi, havacılık güvenliği konusunda elde edilen geçmiş yıllara ait tecrübelerin yoğunlaştığı, pedagojik, didaktik ve teknolojik faktörleri göz ardı etmeyen bir düşünce ile yapılmıştır.

Seminer sınıf düzeninde, PC projektör yardımı ile, binlerce x-ray imajını, patlayıcı madde, bomba, silah, kesici ve tehlikeli maddeleri tanıtan tam bir multimedia yapısındadır.

A. X-ray cihazı operatörlüğü eğitim semineri konu başlıklarımız aşağıda sunulmaktadır. Eğitim X-ray operatörünün aynı zamanda güvenlik bilincinin geliştirilmesi amacı ile iki aşamada planlanmıştır. Bu sebeple X-ray operatörlüğü eğitimi konularının ardına, kişileri arama kontrol konusunda daha yetkin kılabilmek için gerekli olan ‘’Beden dili’’ ve ‘’şüpheli belirtiler konuları da müfredata eklenmiştir.

1. X-ray operasyonuna giriş
• X-ray teknolojisinin gelişim süreç ve nedenleri
• X-ray cihazlarının tanıtımı, Kullanım alanları ve amaçları
• Radyasyon emniyeti

2. X-ray cihazında inceleme teknikleri
• Giriş
• İnceleme teknikleri
• Dış hatlara göre
• Maddenin türüne göre
• Maddenin yoğunluğuna göre
• Maddenin ağırlığına göre
• Maddenin ekran rengine göre
• Değişik açıların kullanımı

3. Günlük yaşamda karşılaşılabilecek nesneleri tanıma
• Elektrikli aletler, Kıyafetler, Yiyecek maddeleri, değişik ambalajlar, Kozmetik ürünleri, Şahsi aksesuarlar

4. Tehdit unsurlarını tanıma-silahlar ve tehlikeli maddeler
• Ateşli silahlar
• El bombaları
• Kesici aletler
• Tehlikeli maddeler
• Özet

5. Tehdit unsurları-örnekleri inceleme

6. Tehdit unsurları-patlayıcı maddeler bilgisi
• Giriş açıklaması
• El yapımı bomba düzenekleri
• Patlamanın tanımı
• Patlayıcı maddeler
• Fünyeler
• Mekanizmalar
• Saldırı istatistikleri
• Özet

7. Patlayıcı düzenekler ve gizleme metotları
• Gizleme metotları
• Tanıma ve tespit ilgili durum prosedürü
• Tespit anı ile ilgili durum prosedürleri
• Temiz çantalar
• Şüpheli çanta ve ilgili prosedürler.
• Tehdit unsuru tespiti ve ilgili prosedür
• Patlayıcı düzenek görüntülerini inceleme

8. Şüpheli cisimleri elle arama yöntemleri,
9. İnteraktif sınav
10. Ek bilinçlendirme konuları

10.1. BEDEN DİLİ


Beden dili kavramı
• Beden dili – Sözel dil ilişkisi
• Açık ve kapalı pozisyonlar
• Beden Dili Teorisi Kullanılarak Şüpheli Şahısların Tespiti
• Görünüş ve Davranıştaki Şüpheli Belirtiler ve Bunların Çözümlenmesi
• Beden dili yolu ile caydırıcılık faktörünün oluşturulması
• Aktif Seçim
• Eşgal tarifi yöntemleri
• Sınıf içi simülasyonlar – Case studies

10.2. BASKI ALTINDA HAREKET ve ŞÜPHELİ BELİRTİLER

• Rutin Kavramı ve Güvenlik Mesleğinde Rutin’in Sebep Olduğu Sorunlar
• Rutini Aşma ve Motivasyonu Yüksek Tutma Yöntemleri.
• Bir Acil Durumdaki ani tepkiler
• Gizlilik ve ketumiyet ilkesi
• Şok ve Paniğin önüne geçme yöntemleri
• Kişiler, Araçlar, Çanta ve Paketler, Bölgelerdeki Şüpheli Belirtiler, Bunları Tespit Yöntemleri.
• Bu Şüpheli Belirtileri Çözme Yöntemleri.
• Görmek ve bakmak ayrımı