a man and woman in black and white with a red backgrounda man and woman in black and white with a red background
a man in a blue shirt is holding a cell phonea man in a blue shirt is holding a cell phone
a television screen showing a group of childrena television screen showing a group of children
a man and woman in a tv studioa man and woman in a tv studio
a man in a suit and tie is standing in a rooma man in a suit and tie is standing in a room
a blue and white flag with the words kingdom of the netherlandsa blue and white flag with the words kingdom of the netherlands
a woman in a red dress and a white shirt with the words vodafoa woman in a red dress and a white shirt with the words vodafo
a tv set with a tv and a tva tv set with a tv and a tv
a woman in a black suit and a red backgrounda woman in a black suit and a red background
a white and blue sign with the word v on ita white and blue sign with the word v on it
a logo for a company that sells a new businessa logo for a company that sells a new business
a logo for a sports teama logo for a sports team
a man in a suit and tie with a red and black text that says tra man in a suit and tie with a red and black text that says tr
a man in a gray shirt and a man in a black shirta man in a gray shirt and a man in a black shirt
a logo for a company called kannalda logo for a company called kannald
a group of people that are dancing on stagea group of people that are dancing on stage
a poster of a man holding a ball in front of a turkish flaga poster of a man holding a ball in front of a turkish flag
a man in a black shirt is holding a microphonea man in a black shirt is holding a microphone
a blue and white logo with the words turkish languagea blue and white logo with the words turkish language

BASIN

BASIN ÖYKÜMÜZ

Krav Maga, Türk halkına basın aracılığıyla güvenli ve gerçek değeriyle tanıtılmıştır. Ülkemizde basın ve destekleyen kurumlar büyük öneme sahiptir. Onlar, önemli aksiyonları ve kabul gören haberleri yayınlayarak değerli bilgileri halka ulaştırır. Biz de bu değerlere dahil olarak gurur duyuyoruz.